Multisplit

Een multisplit airconditioning is qua werking vergelijkbaar met de single split. De multi split bestaat echter uit 2 tot 5 binnendelen die aan één buitendeel gekoppeld worden. Dit gebeurt door middel van twee dunne leidingen en een elektrakabel per binnendeel. Net als bij single splitsystemen moet bij ieder binnendeel het condenswater worden afgevoerd. Een voordeel van een multi splitsysteem boven een single splitsysteem is dat er slechts één buitendeel wordt toegepast voor meerdere binnendelen. Er is dus maar één geluidsbron, die op een zo gunstig mogelijke plek kan worden geplaatst. De nieuwe generatie buitendelen produceren een minimum aan geluid. De binnendelen zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen. De splitsystemen moeten geinstalleerd worden door een STEK-erkend installateur.