Split-systeem

Het splitsysteem is het meest toegepaste vast gemonteerde airconditioningsysteem. Een split airconditioning bestaat uit een binnendeel en een buitendeel die door middel van twee dunne leidingen en een elektrakabel aan elkaar gekoppeld worden. Tijdens het koelproces wordt tevens vocht aan de lucht onttrokken. Het water dat daarbij ontstaat, wordt via een leiding afgevoerd naar buiten of naar een ander opvangpunt.

Een voordeel van een splitsysteem ten opzicht van een mobiel- of raamsysteem is dat alle componenten die geluid maken in het buitendeel zijn opgenomen. In het binnendeel bevinden zich slechts een ventilator (die een minimum aan geluid produceert) en een buizensysteem (warmtewisselaar / verdamper) die geen geluid maakt.

Splitsystemen zijn leverbaar in modellen voor aan de wand, op de vloer, aan het plafond en voor inbouw in het plafond. Het is ook mogelijk meerdere binnendelen aan ??n buitendeel te koppelen, dit heet een multi splitsysteem. Alle splitsystemen moeten ge?nstalleerd worden door een STEK-erkend installateur.